Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 6 września 2016, godz. 13:30
BRM.KRew.0012.6.11.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.5.2016).
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.