Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XX Sesja w dniu 21 stycznia 2020, godz. 09:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.20.2020JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży wraz z raportem z wyceny aktywów i pasywów AGROMECH Sp. z o.o. według stanu na 30.11.2019 roku z dnia 10 stycznia 2020 roku i aneksem (z dnia 15 stycznia 2020 roku) do raportu z wyceny aktywów i pasywów AGROMECH Sp. z o.o. według stanu na 30.11.2019 roku z dnia 10 stycznia 2020 roku.
4.
Zamknięcie sesji.