Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XVI Sesja w dniu 24 stycznia 2020, godz. 09:00, w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7
BR.0002.16.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Składanie zapytań i interpelacji.
7.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2019 r.
8.
Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 r.
10.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2019 r.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024.
13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
17.
Wnioski i oświadczenia radnych.
18.
Zamknięcie sesji.