Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XIX Sesja w dniu 17 stycznia 2020, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.19.2019JK

Dyskusja

2.
Laudacja prof. Marka Biziuka przedstawiona przez Pana Lecha Banachowskiego
3.
Projekt uchwały w sprawie nadania prof. Markowi Biziukowi Honorowego Obywatelstwa Gminy Sokółka.
4.
Wykład prof. Marka Biziuka na temat wody do spożycia.
5.
Zamknięcie sesji.