Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXV Sesja w dniu 31 sierpnia 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik w ratuszu bnińskim, ul. Rynek 1
SE-BRM.0002.9.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza MiG Kórnik
b)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr LIV/427/98 Rady Miejskiej w Kórniku
c)
wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik niepublicznym przedszkolom dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
d)
wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Środa Wlkp. zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu
4.
Zakończenie sesji.