Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2016, godz. 15:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.9.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza MiG Kórnik
3.
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr LIV/427/98 Rady Miejskiej w Kórniku
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
5.
Zakończenie posiedzenia.