Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XVIII Sesja w dniu 8 stycznia 2020, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.18.2019JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030.
4.
Projekt uchwały intencyjnej w sprawie stanowiska dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce.
5.
Zamknięcie sesji.