Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 9 sierpnia 2016, godz. 15:00, w w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, pok. nr 105.
BRM.KRew.0012.6.9.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Zapoznanie się ze skargą na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.5.2016).
3.
Przedstawienie sprawozdania z bieżących kontroli Komisji Rewizyjnej.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.