Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 24 sierpnia 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.nr 207
BRM.KŚiRW.0012.3.6.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.14:04
0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:04
0
Omówienie materiałów sesyjnych.15:16
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic : Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic : Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ PÓŁUDNIOWA A.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.
0
Świetlice wiejskie – regulamin , prowadzenia i wynajmu świetlic wiejskich, spisy inwentaryzacyjne.15:23
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.