Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 23 sierpnia 2016, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.nr 105
BRM.KSS.0012.4.6.2016

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic : Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic : Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ PÓŁUDNIOWA A.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.
0
Organizacje pozarządowe ich funkcjonowanie oraz finansowanie. Dyskusja na temat rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.
0
Dyskusja na temat wprowadzenia propozycji do budżetu na 2017 rok.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.