Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.nr 105
BRM.KOKiS.0012.5.6.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.14:14
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 – 2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Jeziora Swarzędzkiego oraz ulic : Strzeleckiej i Działkowej w Swarzędzu”.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Rejon ulic : Poznańskiej, Kórnickiej, Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu”.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ PÓŁUDNIOWA A.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw. osiedla Europejskiego w Zalasewie.
3.
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
4.
Promocja Gminy – przedstawienie efektów pracy nowej strony internetowej.
5.
Dyskusja na temat wprowadzenia propozycji do budżetu na 2017 rok, oraz zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na 2017 rok dotyczącymi jednostek oświatowych, sportowych i kulturalnych.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.