Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XIII Sesja w dniu 28 czerwca 2019, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miasta Józefowa.14:34
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.14:43
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.14:44
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.14:45
6.
Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego.14:45
7.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.14:46
8.
Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników.14:48
9.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie wniosku p. P.K. o zmianę nazwy ulicy.
10.
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.14:49
11.
Uchwała w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Miasta Józefowa.15:06
12.
Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa za rok 2018.15:07
13.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.15:13
14.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:35
15.
Wolne wnioski.
16.
Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miasta Józefowa.