Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
IX Sesja w dniu 8 lipca 2019, godz. 18:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 138 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2036. Druk Nr 139 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
5.
Zakończenie obrad sesji.