Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
19 Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.19.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stalowa Wola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
3.
Rewitalizacja terenów przyblokowych - przeprowadzone inwestycje rewitalizacyjne, - określenie zasad prowadzenia rewitalizacji w ujęciu ustawowym i wnioski mieszkańców, - wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji tych terenów, - zieleń a miejsca parkingowe – wprowadzenie mikroparków w obszarach zabudowy wielorodzinnej, - wypracowanie założeń do rewitalizacji terenów przyblokowych przy ul. Ofiar Katynia.
4.
Efektywność energetyczna – obowiązek ustawowy i konieczność chwili. - audyty energetyczne majątku istniejącego, - budowa odnawialnych źródeł energii, - możliwości miasta do budowy farm fotowoltaicznych, zapotrzebowanie na spożytkowanie wytworzonej energii.
5.
Sprawy różne
6.
Zamknięcie obrad Komisji