Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 20 lipca 2016, godz. 10:00, w Sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.8.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
krew_2016.06.27
3.
Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia w Kórniku.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
odpowiedź z Urzędu.
5.
Zakończenie posiedzenia.