Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XXIII Sesja w dniu 13 lipca 2016, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik - ratusz bniński, ul. Rynek 1
SE-BRM.0002.7.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie regulaminu głosowania.
4.
Wybór Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania.
5.
Wybór Przewodniczącego Rady, podjęcie uchwały.14:06
6.
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
7.
Wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie sesji Rady.