Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
14 Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.14.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2020r. zgłoszonych przez poszczególne Komisje Stałe Rady Miejskiej, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu miasta.
3.
Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2019/2020
5.
Zamknięcie obrad Komisji.