Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XIV Sesja w dniu 28 listopada 2019, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 195 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019 – 2036. Druk Nr 196 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXVI/335/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2012 r. dla stref 3.MW/U oraz 8.MW/U1 w rejonie ul. Wiejskiej. Druk Nr 194 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
6.
Zakończenie obrad sesji.