Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Rewizyjna
2 Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2020, godz. 16:30, w Pawilonie Handlowym ul. Główna 58, Wyry (I piętro)

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Kontrola organu wykonawczego w zakresie działań podjętych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 (koronawirus) na terenie Gminy Wyry.
6.
Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące oraz analiza pism skierowanych do Komisji.
7.
Zakończenie obrad.