Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XVI Sesja w dniu 25 listopada 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.16.2019JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
3.
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Rady Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” na lata 2016-2019.
5.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7.
Zamknięcie sesji.