Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 8 czerwca 2016, godz. 13:00
BRM.KRew.0012.6.8.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.4.2016).
3.
Przedstawienie sprawozdania z bieżących kontroli Komisji Rewizyjnej.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.