Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
15 Posiedzenie w dniu 28 października 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.15.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wniosek w sprawie lokalizacji przystanku na ul. Jagodowej i progów zwalniających na ul. Wrzosowej – wizja w terenie.
Załączniki
Jagodowa
3.
Wniosek w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta na 2020r. na remont nawierzchni ul. Wańkowicza – wizja w terenie.
Załączniki
Wańkowicza
4.
Miejska sieć teleinformatyczna: - prezentacja istniejącej sieci miejskiej, - plany rozbudowy sieci, - program 100 MB/s dla szkół, - budowa monitoringu na terenie miasta – założenia jego budowy i funkcjonowania.
5.
Pismo w sprawie przystanków dla PKS na terenie miasta.
6.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu Stowarzyszeniu „Uniwersyteckie Srebrne Lata”.
Załączniki
Srebrne Lata
7.
Sprawy różne.
8.
Zamknięcie obrad Komisji.