Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XVII Sesja w dniu 24 października 2019, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-II.0002.17.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.17:24
a)
Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
3.
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.17:24
4.
Zamknięcie obrad Sesji.17:24