Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
10 Posiedzenie w dniu 23 października 2019, godz. 16:00, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli (sala konferencyjna)
BR- III.0012.4.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2.
Realizacja ofert MOSiR w Stalowej Woli w zakresie popularyzacji aktywności ruchu i zdrowego trybu życia – wizytacja obiektów.
3.
Zamknięcie obrad Komisji.