Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Kleszczów / RadniIII Sesja w dniu 18 grudnia 2018, godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie
RG.0002.13.2018

Dyskusja

2.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2018-2021 oraz zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na 2018 rok.10:24
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczów na rok 2019.11:40
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozliczenia przyznanej pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.12:27
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów na 2019 rok12:38
9.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2018 roku oraz informacja o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów za I półrocze 2018 roku.12:40
10.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.12:45
11.
Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I półrocze 2018 roku.13:15
12.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na II sesji w dniu 28 listopada 2018 roku.13:18
13.
Informacja o działaniach Wójta Gminy w okresie między sesjami.13:21
14.
Informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.13:21
15.
Wolne wnioski i informacje.13:46
16.
Zamknięcie obrad.13:46