Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
IX Sesja w dniu 7 października 2019, godz. 08:00, w Miejskim Ośrodku Kultury, ul.Kościuszki 5 w Łazach - Nadzwyczajna sesja

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji złóż cynku i ołowiu na terenie Gminy Łazy.09:07
4.
Zamknięcie sesji.