Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 5 maja 2016, godz. 16:00, w Sali Posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.6.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
krew_2016.04.25
3.
Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych w ramach przygotowania wniosku absolutoryjnego.
4.
Przygotowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.