Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XVI Sesja w dniu 26 września 2019, godz. 17:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-II.0002.16.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.18:53
2.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.18:53
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok.18:53
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Stalowa Wola dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”.18:53
5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.18:53
6.
Zamknięcie obrad Sesji18:54