Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 006-Komisja Mieszkaniowa, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
8 Posiedzenie w dniu 24 września 2019, godz. 17:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.4.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – opiniuje Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.
4.
Zamknięcie obrad.