Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
11 Posiedzenie w dniu 25 września 2019, godz. 17:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.11.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. – opiniują: Komisja Budżetu i Komisja Gospodarki
Załączniki
Uchwała Nr...
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Stalowa Wola dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”. – opiniują: Komisja Budżetu i Komisja Gospodarki
Załączniki
Uchwała Rady ost
5.
Zamknięcie obrad.