Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.7.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Przedstawienie możliwości praktycznego wykorzystania dronów w realizacji zadań gminy.09:57
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
b)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa,
c)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa,
d)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik,
e)
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2461P - ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Stokrotkową w miejscowości Kamionki.
f)
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
b)
wnioski ws. poprawy bezpieczeństwa na drogach
6.
Zakończenie posiedzenia.12:10