Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
VIII Sesja w dniu 25 września 2019, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15 (sala narad III p.)

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Załączniki
pismoGłosowanie
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 czerwca 2019 r.
4.
Wręczenie odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
5.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.
Interpelacje radnych.
7.
Zapytania i wnioski radnych.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2019.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Załączniki
9Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy.15:31
Załączniki
10Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie Gminy Łazy w obrębie Niegowonice.
Załączniki
11Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych PROMAX Sp. z o.o. na lata 2020-2022.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Załączniki
13
15.
Informacje i sprawy różne.
16.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
17.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
18.
Zamknięcie sesji.