Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
5 Posiedzenie w dniu 19 września 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 33
BR- III.0012.6.5.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Rozpatrzenie pism w sprawie boiska do gry w koszykówkę i piłkę ręczną przy ul. Czarnieckiego.
3.
Rozpatrzenie wniosków mieszkańców w sprawa oznakowania miasta lub zmian organizacji ruchu, skierowanych drogą elektroniczną w okresie czerwiec – sierpień.
4.
Zakłócanie ciszy i porządku – interwencje mieszkańców: Sklep PROMIL przy hali targowej, ul. Czarnieckiego 10-12, Rozwadów Rynek ul. łącznik Rynek – Kochanowskiego
5.
Pismo mieszkańców os. Posanie.
6.
Sprawy różne.
7.
Zamknięcie obrad Komisji.