Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Radni
XIII Sesja w dniu 26 września 2019, godz. 13:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0002.13

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM Dębna,
b)
stwierdzenie obecności,
2.
Przyjęcie protokołu z przebiegu XII sesji RM Dębna.13:10
3.
Sprawy mieszkańców.13:12
4.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna o działaniach podjętych między sesjami.13:25
5.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.13:26
6.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym.14:11
a)
zapytania i odpowiedzi do sprawozdania Burmistrza
7.
Polityka zdrowia publicznego w Gminie Dębno stan bieżący i plan na najbliższy czas.14:27
8.
Sprawozdanie z realizacji Dni Dębna.14:31
9.
Podjęcie uchwał w sprawie:
b)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-202514:50
c)
w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna Nr VI/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę DW 127 odc. Dargomyśl – Dębno14:52
d)
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Myśliborskiego14:54
e)
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę DW nr 130 w miejscowości Barnówko14:55
f)
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 202015:02
i)
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Myśliborzu15:18
j)
w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.15:48
k)
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie15:49
12.
Interpelacje i zapytania.16:10
a)
odpowiedzi na zapytania
13.
Sprawy różne.16:44
14.
Zamknięcie sesji RM.16:45