Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Wspólna
VI w dniu 24 września 2019, godz. 14:00, w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie
BRM.0012-5

Dyskusja

2.
Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala w Dębnie oraz informacja na temat zdrowia publicznego w Gminie Dębno.14:39
3.
Informacja z przebiegu akcji lato w Gminie Dębno.14:58
4.
Informacja z realizacji organizacji Dni Dębna 2019 r.15:24
5.
Planowane zadania strategiczne w odniesieniu do budżetu na 2020 rok.16:13
6.
Opinia do projektów uchwał:
b)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2019-202516:34
c)
w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębna Nr VI/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę DW 127 odc. Dargomyśl – Dębno16:37
d)
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Myśliborskiego16:39
e)
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę DW nr 130 w miejscowości Barnówko16:41
f)
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 202016:46
i)
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Myśliborzu17:03
j)
w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.17:04
k)
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie17:09
7.
Sprawy różne.17:45