Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 28 kwietnia 2016, godz. 13:00
BRM.KRew.0012.6.7.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
3.
Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2015.
4.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.2.2016 ) - propozycja wprowadzenia punktu do porzadku obrad.
5.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.3.2016 ) - propozycja wprowadzenia punktu do porzadku obrad.
6.
Zapoznanie się ze skargą na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.4.2016 ) - propozycja wprowadzenia punktu do porzadku obrad.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zakończenie.