Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2016, godz. 13:00
BRM.KRew.0012.6.6.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za 2015 rok.
Załączniki
bilans za 2015rok
3.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.2.2016).
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.14:32