Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XIII Sesja w dniu 10 września 2019, godz. 13:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.13.2019JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce realizacji zadania własnego Gminy Sokółka w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na budowie i utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
4.
Zamknięcie sesji.