Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
14 Posiedzenie w dniu 11 września 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.14.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu przy ul. Dmowskiego 11.
3.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę Stalowa Wola z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
4.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli oraz nadania mu statutu. (autopoprawka)
5.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. (autopoprawka)
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
10.
Opinia Komisji w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2020r. (dot. os. Posanie).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 463/2).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 701/5, 701/6).
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 592/6, 592/7).
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej (dot. działki nr 895/3, 895/7, itd.)
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej (dot. części działki nr 260/9).
16.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi „Bocznej od ul. gen. L. Okulickiego” w Stalowej Woli oraz ustalenia jej przebiegu.
17.
Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy.
18.
Opinia Komisji w sprawie wniosku mieszkańców os. Posanie dot. remontu ulicy.
19.
Układ komunikacyjny na terenie Stalowej Woli - informacja o podziale zarządów dróg na terenie miasta, - plany inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg przy udziale przedstawicieli wszystkich zarządców, - standardy utrzymania dróg na terenie miasta, - stworzenie koncepcji budowy spójnego układu komunikacyjnego w tym ścieżek rowerowych na terenie miasta ( w aspekcie technicznym i prawnym ). - systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego (potrzeby i możliwości).
20.
Sprawy bieżące.
21.
Zamknięcie obrad Komisji.