Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
10 Posiedzenie w dniu 11 września 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.2.10.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu przy ul. Dmowskiego 11.
3.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę Stalowa Wola z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
4.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli oraz nadania mu statutu. (autopoprawka)
5.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu. (autopoprawka)
6.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019roku.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019rok
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
10.
Opinia Komisji w sprawie wniosku do budżetu miasta na 2020r. (dot. os. Posanie).
11.
zamknięcie obrad Komisji.