Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
6 Posiedzenie w dniu 11 września 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.3.6.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu przy ul. Dmowskiego 11.
3.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę Stalowa Wola z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
4.
Zamknięcie obrad Komisji