Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
8 Posiedzenie w dniu 12 września 2019, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.4.8.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli i Samorządowe liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli.
3.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego – Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli oraz nadania mu statutu.
4.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.