Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
XVIII Sesja w dniu 26 września 2019, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego.
5.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
6.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
7.
Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020.
Załączniki
stan org szkół
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu jarocińskiego.
12.
Interpelacje i zapytania radnych.
13.
Wnioski i oświadczenia radnych.
14.
Wolne głosy i wnioski.
15.
Komunikaty.
16.
Zakończenie obrad.