Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Doraźna Komisja Statutowa
II posiedzenie w dniu 11 września 2019, godz. 17:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia17:11
2.
Przedstawienie porządku obrad17:11
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad17:12
4.
Przedstawienie i omówienie propozycji zmian w Statucie Miasta Marki18:30
5.
Sprawy różne18:31
6.
Zamknięcie posiedzenia18:31