Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 11 września 2019, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.16:07
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:07
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.16:07
4.
Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki za I półrocze 2019 roku.16:49
5.
Sprawy różne.16:56
6.
Zamknięcie posiedzenia.16:56