Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Posiedzenie w dniu 4 września 2019, godz. 16:00, w sali obrad

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.16:16
2.
Przedstawienie porządku obrad.16:16
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.16:16
4.
Rozpoznanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez treść Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego południowej części Marek, uchwała nr XXXIX/97 z dnia 22 kwietnia 1997 roku.16:39
5.
Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki, uchwała nr X/98/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.16:57
6.
Sprawy różne.17:04
7.
Zamknięcie posiedzenia.17:04