Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2017, godz. 17:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.7.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porzadku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Załączniki
krew_22.03.2017
3.
Dyskusjia oraz przyjęcie wniosku absolutoryjnego.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.