Nagranie z posiedzenia

Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Józefowa / Sesja Rady Miasta
XXVI Sesja w dniu 28 sierpnia 2020, godz. 14:30

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miasta Józefowa.14:37
2.
Przyjęcie porządku obrad.14:37
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.14:38
4.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.14:44
5.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.14:45
6.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego w 2019 roku.14:46
7.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli zwolnień, umorzeń podatkowych oraz rozłożeń na raty w 2019 roku.14:47
8.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez wyższe uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia prowadzonych przez wyższe uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2019 rok.14:48
9.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli należności pod kątem zaległości czynszowych, procedura, sprawy sądowe, egzekucje.14:49
10.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych umów cywilno-prawnych zawieranych przez Urząd Miasta Józefowa w 2019 roku.14:50
11.
Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie rozliczenia dotacji Miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury w 2019 roku.14:51
12.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.14:52
13.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.15:27
14.
Wolne wnioski.15:27
15.
Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta Józefowa.15:27