Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Marki / Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2019, godz. 14:00

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia.14:11
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.14:20
4.
Wydanie opinii do uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Marki od realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” (Druk nr 168).14:23
5.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 (Druk nr 195).14:31
6.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok (Druk nr 193).14:33
7.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 150).15:04
8.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (Druk nr 151).15:48
9.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II” (Druk nr 152).15:48
10.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III” (Druk nr 153).15:48
11.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI” (Druk nr 154).15:49
12.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII” (Druk nr 155).15:50
13.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki (Druk nr 156).15:50
14.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka (Druk nr 157).15:51
15.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8,9,10,11,18,19,20, 23, 24, 25,26,55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 158).15:52
16.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopołudniowej części miasta Marki (Druk nr 190).15:52
Załączniki
Głosowanie
17.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach (Druk nr 159).16:08
18.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach (Druk nr 160).16:11
19.
Wydanie opinii do projektu uchwały intencyjnej w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości (Druk nr 185).16:15
20.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 161).16:17
21.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 162).16:20
22.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 163).16:21
23.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 164).16:23
24.
Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 165).16:25
25.
Sprawy różne.16:25
26.
Zamknięcie posiedzenia.16:25