Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XII Sesja w dniu 28 sierpnia 2019, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.12.2019JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Sokółka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w drodze wkładu niepieniężnego i pieniężnego
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Gminy Sokółka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce w drodze wkładu pieniężnego.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2019 rok.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sokółka na lata 2019-2028.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka
7.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka do realizacji projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka.
8.
Zamknięcie sesji.